VW Vortex - Volkswagen Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Game 12GUN là thể loại game bắn súng giải trí kết hợp nhập vai:
Hình thức chiến đấu xạ kích đạn đạo kết hợp với các loại đạo cụ, rất dễ thao tác, ngập tràn hứng thú, tính cạnh tranh cao, PK phong phú..Lấy bối cảnh từ thời Hi Lap cổ đại,từ thánh điện OLYMPUS , nơi mà những vị thần quyền năng nhất, nơi mà những vì sao có mối quan hệ kỳ diệu, và 12 chòm sao đã chi phối sự phát triển của lịch sử, thậm chí còn âm thầm quyết định đến vận mệnh của mỗi con người. Trong xã hội tồn tại cả khoa học kỹ thuật và ma pháp. Ai có thể được “Ngâm du thi nhân” truyền tụng trong 12 vương quốc.
Những tấm thẻ do 12 chòm sao hóa thành thời thượng cổ, tấm thẻ chứa đựng năng lượng xa xưa là nguồn gốc của sự sống trên lục địa Olympus, các thế lực, thậm chí dã thú hay thần dân của 12 vương quốc đều không ngừng tìm kiếm và thu thập những tấm thẻ này. Với những quyền năng đặc biệt của 12 tấm thẻ này, ko ai có thể hiể hết duoc75c công năng kỳ diệu ấy.Do đó những hành trình mạo hiểm bắt đầu đi tìm sự chính nghĩa , khám phá bí ẩn của những thẻ bài và khám phá những vị thần tuông trưng cho 12 chòm sao này.12 chòm sao đại diện cho tính cách mỗi người:Tai 12Gun Về Máy

12Gun Dòng máy thông thường JAR

12Gun Dòng máy cao cấp JAR


12Gun Dòng máy E62 JAR
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top